PODSUMOWANIE KONKURSU
,, ZBIERAJ NIE WYRZUCAJ’’

 

 

Zakończyła się I Edycja Konkursu na zbiórkę zużytych baterii „ Zbieraj nie wyrzucaj”, zorganizowanym przez Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. W konkursie wzięły udział kołobrzeskie szkoły podstawowe oraz przedszkola z terenu miasta Kołobrzeg.

W okresie trwania konkursu zebrano ogółem 4367,4 kg baterii, szkoły podstawowe zebrały- 2920 kg, przedszkola- 1447,4 kg zużytych baterii.

Wszystkim zaangażowanym w zbiórkę wybranych odpadów serdecznie dziękujemy.

 

LAUREACI
I EDYCJI KONKURSU „ZBIERAJ NIE WYRZUCAJ”

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE

 

L. p.

 

Nazwa placówki

Ilość zebranych baterii w kg w przeliczeniu na jedno dziecko

1.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. kpt. ż.w. Konstantego Maciejewicza

2,12 kg

2.

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zjednoczonej Europy

1,12 kg

3.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marynarzy Polskich

0,74 kg

4.

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka

0,64 kg

5.

Szkoła Podstawowa nr 9

0,55 kg

6.

 

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II

0,46 kg

7.

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego

0,29 kg

8.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego;

 

0,19 kg

 

 

 

KATEGORIA PRZEDSZKOLA

 

 

L.p.

 

Nazwa placówki

Ilość zebranych baterii w kg w przeliczeniu na jedno dziecko

1.

 

Przedszkole Miejskie nr 3 im. Marii Montessorii

6,28 kg

2.

Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy

2,63 kg

3.

Przedszkole Miejskie nr 7

0,63 kg

4.

Przedszkole Miejskie nr 2 im. Wandy Chotomskiej

0,38 kg

5.

Przedszkole Miejskie nr 10

0,36 kg

6.

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 5

0,28 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loading...