Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. informuje, że ma do sprzedaży drewno opałowe trudno zbywalne w cenie:
1,00 zł netto / m3 + 23% VAT
Pozyskane drewno pochodzi z różnych gatunków drzew o rozmiarach od 0,3 m do
4 m długości (wielkogabarytowe o dużych średnicach).
Drewno znajduje się na terenie bazy MZZDiOŚ przy ul. 6 Dywizji Piechoty 60.
Załadunek i transport drewna - po stronie kupującego.
Kontakt w sprawie zakupu oraz wydawanie drewna:
- od wtorku do czwartku w g. 8.00-11.00
- starszy specjalista ds. zieleni tel. 605 626 741 lub Zakład Zieleni tel. 94 35 33 258

loading...