Zarząd Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości składającej się z działek nr  22/1, 22/2, 22/3 obr. 16 Kołobrzeg, przeznaczonej na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Kołobrzeg, będącej w użytkowaniu wieczystym MZZDiOŚ Sp. z o.o. w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz do pobrania TUTAJ

loading...