Miejski Zakład Zieleni Dróg i  Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.  przeznacza na sprzedaż uszkodzone pojemniki na odpady o niżej wymienionych parametrach.

  1. Pojemnik zielony 1100 l
  2. Pojemnik zielony 240 l
  3. Pojemnik zielony 120 l
  4. Pojemnik zielony 80 l

Szacowana ilość pojemników łącznie około 1000 szt. w tym około 250 szt. pojemników 1100 l.

Producenci pojemników: ESE, SULO, CONTENUR oraz inni producenci.

 

Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotowych pojemników w siedzibie spółki ul. 6 Dywizji Piechoty 60 78-100 Kołobrzeg.

 

Sprzedający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne wielkości pojemników.

Oferta powinna zawierać cenę netto za 1 Mg pojemników.

Termin płatność faktury 14 dni od dnia wystawienia.

Termin składania ofert do 05.10.2022 r. do godz. 1000

Odbiór pojemników czyli załadunek możliwy dopiero po wcześniejszym uzgodnieniu.

Transport pojemników po stronie kupującego.

W celu uszczegółowienia oferty proszę o kontakt pod numerem telefonu 667-814-138 lub 533-874-375.

loading...