OFERTA SPRZEDAŻY

 

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży następujący pojazd:

Zamiatarka JOHNSTON C5000

 

 

  1. Rok produkcji: 2000 r.

 

 

 

 Pozostałe informacje: pojazd nie jest sprawny technicznie – uszkodzona m.in. pompa hamulcowo-wspomagająca, przewody hydrauliczne, instalacja elektryczna.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Paweł Szarłata, tel. 607 683 599

 

            Oferty z podaniem kwoty NETTO należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie siedziby Spółki pok. nr 302 do dnia 05.05.2023 r. do godz. 1500.

 

            Termin związania ofertą: 19.05.2023 r.

 

WAŻNE! Pojazd zostanie wydany dopiero po uiszczeniu należności. Nieprzekraczalny termin odbioru sprzętu – 05.06.2023 r.

loading...