Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - teren bazy MZZDIOŚ przy ul. VI Dywizji Piechoty 60  
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Gminy Kołobrzeg  
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Gminy Miasto Kołobrzeg