Zgłoszenie pełnego pojemnika - proszę poniżej podać numer pojemnika oraz  wybrać typ odpadu.

papier

szkło

* = pole obowiązkowe
Zaznaczone pola nie są wypełnione prawidłowo, przeczytaj tekst pomocy.