Zarząd Miejskiego Zakładu Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: „Dostawa środków czystości i artykułów chemicznych na potrzeby Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.”- szczegóły na stronie: http://www.bip.zielen.kolobrzeg.pl/45,ogloszenia