Obsługa Klienta: +48 94 35 33 230

Szanowna Pani / Szanowny Panie

Miejski Zakład Zieleni, Dróg  i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zbiorach danych wynikających z obowiązku ich prowadzenia na mocy przepisów prawa. 
Administratorem Danych jest: Miejski Zakład, Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg.


{simplepopup}

INFOLINIA DZIAŁU ZAJMUJĄCEGO SIĘ:

- odbiorem odpadów komunalnych

- wynajmowaniem pojemników

SĄ NASTĘPUJĄCE:

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

94 35 33 253

94 35 33 254

GMINA KOŁOBRZEG

94 35 33 249

94 35 33 252

INFOLINIA DZIAŁA W GODZ. 7:00-14:00

{/simplepopup}

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pani Małgorzata Horyń-Olszewska. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora za pośrednictwem adresu e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu 94/3533236


Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w zbiorach danych przetwarzanych przez Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Danych Osobowych w Kołobrzegu Sp. z o.o.  jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.


Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji . Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wskazany w przepisach prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania   decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

Edytuj
Na skróty
Czym się zajmujemy?
Zieleń
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
Gospodarka odpadami
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Cmentarz Miejski
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Utrzymanie Dróg
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.