Obsługa Klienta: +48 94 35 33 230

 

Deklaracja dostępności strony internetowej Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.

Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.zielen.kolobrzeg.pl i www.cmentarz.kolobrzeg.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-02-15.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Postrzegalność - częściowo
 • Możliwość adaptacji - częściowo
 • Możliwość rozróżnienia - ułatwienie percepcji treści - częściowo
 • Funkcjonalność - częściowo

Oświadczenie sporządzono dnia:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Pan Robert Michalczyk. Kontaktować się można drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc na numer telefonu: +48 94 35-33-234

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-15
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.
 • Adres: ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 94 35 33 230

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba spółki zlokalizowana jest w dwupiętrowym biurowcu przy ul. 6 Dywizji
Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg.

 

 • Przed budynkiem znajduje się parking dla klientów z jednym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
 • Wejście główne do budynku zapewnia dostęp dla osób niepełnosprawnych.
 • Na parterze biurowca znajduje się Biuro Obsługi Klienta.
 • Budynek nie posiada windy, pochylni.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidzących lub słabowidzących. Nie ma również pętli indukcyjnych. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Raport dostępności do pobrania TUTAJ

Edytuj
Na skróty
Czym się zajmujemy?
Zieleń
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
Gospodarka odpadami
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Cmentarz Miejski
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Utrzymanie Dróg
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.