Aktualności

 PODSUMOWANIE KONKURSU
,, ZBIERAJ NIE WYRZUCAJ’’

 

 

Zakończyła się I Edycja Konkursu na zbiórkę zużytych baterii „ Zbieraj nie wyrzucaj”, zorganizowanym przez Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. W konkursie wzięły udział kołobrzeskie szkoły podstawowe oraz przedszkola z terenu miasta Kołobrzeg.

W okresie trwania konkursu zebrano ogółem 4367,4 kg baterii, szkoły podstawowe zebrały- 2920 kg, przedszkola- 1447,4 kg zużytych baterii.

Wszystkim zaangażowanym w zbiórkę wybranych odpadów serdecznie dziękujemy.

 

LAUREACI
I EDYCJI KONKURSU „ZBIERAJ NIE WYRZUCAJ”

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE

 

L. p.

 

Nazwa placówki

Ilość zebranych baterii w kg w przeliczeniu na jedno dziecko

1.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. kpt. ż.w. Konstantego Maciejewicza

2,12 kg

2.

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zjednoczonej Europy

1,12 kg

3.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marynarzy Polskich

0,74 kg

4.

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka

0,64 kg

5.

Szkoła Podstawowa nr 9

0,55 kg

6.

 

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II

0,46 kg

7.

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego

0,29 kg

8.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego;

 

0,19 kg

 

 

 

KATEGORIA PRZEDSZKOLA

 

 

L.p.

 

Nazwa placówki

Ilość zebranych baterii w kg w przeliczeniu na jedno dziecko

1.

 

Przedszkole Miejskie nr 3 im. Marii Montessorii

6,28 kg

2.

Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy

2,63 kg

3.

Przedszkole Miejskie nr 7

0,63 kg

4.

Przedszkole Miejskie nr 2 im. Wandy Chotomskiej

0,38 kg

5.

Przedszkole Miejskie nr 10

0,36 kg

6.

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 5

0,28 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że od dnia 01.01.2020 roku zgodnie z art. 67 ust.6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o Odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 t.j.) zacznie obowiązywać  elektroniczny system ewidencji odpadów w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Tym samym na podmioty gospodarujące odpadami nałożony został obowiązek wprowadzenia elektronicznego systemu ich ewidencjonowania w BDO. Poprzez system ewidencjonowania rozumiemy m.in. dokumenty towarzyszące przekazaniu odpadów do zagospodarowania, np. kartę przekazania odpadów (KPO), kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK), wszystkie rodzaje kart ewidencji (KE).

Funkcjonowanie systemu BDO opiera się na indywidualnych numerach rejestrowych nadawanych przez marszałka województwa (art. 54 przedmiotowej Ustawy).

Zgodnie z założeniem modułu ewidencji odpadów BDO wytwórca odpadów tworzy KPO, wskazując podmiot transportujący i odbierający. Wyjątkiem od tego schematu jest wytwarzanie odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości. W tym przypadku to podmiot odbierający odpady zobligowany będzie do wygenerowania takiego dokumentu. Aby w prawidłowy sposób móc dokonać wystawienia, generowania i potwierdzenia każdy z podmiotów biorący udział w procesie (wytwarzający, transportujący oraz odbierający) musi podać indywidualny numer rejestrowy, który jest przypisany do indywidualnego konta w BDO.

Chcąc zrealizować powyżej przedstawione obowiązki  Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. prosi o zweryfikowanie przez Państwa poniższych informacji:

  • czy Państwo i/lub Państwa podwykonawcy są wpisani do rejestru BDO. Jeżeli nie, prosimy
    o sprawdzenie czy powinniście Państwo dokonać rejestracji. W tym celu pomocne może być

wypełnienie ankiety zamieszczonej pod adresem https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/. Wszelkie pomocnicze informacje
w tym formularze znajdziecie Państwo na stronie https://bdo.mos.gov.pl/#ID_REJESTR_BDO;

 

Jednocześnie informujemy, że w związku z przedstawionymi powyżej wymaganiami spółka będzie przyjmowała na instalacje w Korzyścienku wyłącznie transporty odpadów dla których w systemie BDO zostały utworzone i wygenerowane dokumenty KPO.* Pomimo podejmowanych kroków zdajemy sobie sprawę, że od 02.01.2020 czas oczekiwania na przyjęcie odpadów na instalacje może ulec wydłużeniu, prosimy o wyrozumiałość i uwzględnienie tego faktu dla dobra dalszej współpracy.

 

*jeżeli do 01.01.2020 nie zostanie podane przez ministerstwo ochrony środowiska inne stanowisko

Szanowna Pani / Szanowny Panie

Miejski Zakład Zieleni, Dróg  i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zbiorach danych wynikających z obowiązku ich prowadzenia na mocy przepisów prawa. 
Administratorem Danych jest: Miejski Zakład, Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu ZBIERAJ NIE WYRZUCAJ

Treść regulaminu do pobrania TUTAJ

                                                  

loading...