Aktualności

Zawiadomienie

Z dniem 1.01.2022 r. zostanie zlikwidowany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy ulicy 6 Dywizji Piechoty 60 w Kołobrzegu na terenie bazy Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska, ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg.

W dalszym ciągu do dyspozycji mieszkańców pozostanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Korzyścienku przy ul. Wpólnej 1, 78-132 Grzybowo.

 

Za utrudnienia przepraszamy

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.

78- 100 Kołobrzeg, ul. 6 Dywizji Piechoty 60

 

 

Zarząd Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości składającej się z działek nr  22/1, 22/2, 22/3 obr. 16 Kołobrzeg, przeznaczonej na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Kołobrzeg, będącej w użytkowaniu wieczystym MZZDiOŚ Sp. z o.o. w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz do pobrania TUTAJ

Informacja

 

            Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że zgodnie z postanowieniami regulaminu  uchwalonego uchwałą nr XX/295/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg oraz przepisami  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach ( tj. Dz.U. z 2020r poz. 713),  z dniem 1 września 2020 r. zmianie ulega sposób gromadzenia odpadów na terenie miasta Kołobrzeg.

              Powyższe  przepisy  wprowadzają obowiązkową segregacje odpadów na terenie nieruchomości niezamieszkałych, co wiąże się z wyposażeniem nieruchomości w dodatkowe pojemniki oraz worki na odpady.

              W związku z wprowadzonymi zmianami, zapraszamy do zawarcia nowych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych, prosimy o kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny:

- sekretariat 094 353 32 30

- biuro obsługi klienta  094 353 32 53,   254,  252

 

 WYTYCZNE DLA KLIENTÓW TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. TRZEBIATOWSKIEJ

 

Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. informuje o wytycznych obowiązujących klientów targowiska miejskiego przy ul. Trzebiatowskiej.

 

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa należy zachować szczególne środki ostrożności i wdrożyć następujące działania: 

 1. Należy zachować maksymalną ilość klientów na 1 punkt handlowy. 3 osoby na 1 punkt handlowy. 
 1. Należy zachować odstęp pomiędzy klientami. Minimum 2 m. odstępu pomiędzy osobami. 
 1. Należy stosować właściwą higienę rąk. Środki do dezynfekcji rąk dostępne są na targowisku. 
 1. Należy używać rękawiczek jednorazowych. 
 1. Zaleca się używanie maseczek ochronnych. 
 1. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń zarządcy targowiska, który ma
  w obowiązku egzekwować od handlujących i klientów stosowanie się do wskazanych wytycznych.

 Z poważaniem

 

Zenon Malinowski

Prezes Zarządu

Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony

Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID -19

Informujemy, że:

dostęp osób trzecich do obiektów i pomieszczeń Spółki jest ograniczony, w związku z tym:

 • wnioski  i dokumenty można przesyłać pocztą elektroniczną na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną;
 • wnioski  i dokumenty można również składać w skrzynce umieszczonej na dyżurce
 • w przypadku braku możliwości załatwienie sprawy bez wizyty w Spółce, bezpośrednia obsługa interesantów możliwa jest wyłącznie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu poprzez sekretariat Spółki pod nr tel. 94 35 33 230

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że od dnia 01.01.2020 roku zgodnie z art. 67 ust.6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o Odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 t.j.) zacznie obowiązywać  elektroniczny system ewidencji odpadów w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Tym samym na podmioty gospodarujące odpadami nałożony został obowiązek wprowadzenia elektronicznego systemu ich ewidencjonowania w BDO. Poprzez system ewidencjonowania rozumiemy m.in. dokumenty towarzyszące przekazaniu odpadów do zagospodarowania, np. kartę przekazania odpadów (KPO), kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK), wszystkie rodzaje kart ewidencji (KE).

Funkcjonowanie systemu BDO opiera się na indywidualnych numerach rejestrowych nadawanych przez marszałka województwa (art. 54 przedmiotowej Ustawy).

Zgodnie z założeniem modułu ewidencji odpadów BDO wytwórca odpadów tworzy KPO, wskazując podmiot transportujący i odbierający. Wyjątkiem od tego schematu jest wytwarzanie odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości. W tym przypadku to podmiot odbierający odpady zobligowany będzie do wygenerowania takiego dokumentu. Aby w prawidłowy sposób móc dokonać wystawienia, generowania i potwierdzenia każdy z podmiotów biorący udział w procesie (wytwarzający, transportujący oraz odbierający) musi podać indywidualny numer rejestrowy, który jest przypisany do indywidualnego konta w BDO.

Chcąc zrealizować powyżej przedstawione obowiązki  Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. prosi o zweryfikowanie przez Państwa poniższych informacji:

 • czy Państwo i/lub Państwa podwykonawcy są wpisani do rejestru BDO. Jeżeli nie, prosimy
  o sprawdzenie czy powinniście Państwo dokonać rejestracji. W tym celu pomocne może być

wypełnienie ankiety zamieszczonej pod adresem https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/. Wszelkie pomocnicze informacje
w tym formularze znajdziecie Państwo na stronie https://bdo.mos.gov.pl/#ID_REJESTR_BDO;

 

Jednocześnie informujemy, że w związku z przedstawionymi powyżej wymaganiami spółka będzie przyjmowała na instalacje w Korzyścienku wyłącznie transporty odpadów dla których w systemie BDO zostały utworzone i wygenerowane dokumenty KPO.* Pomimo podejmowanych kroków zdajemy sobie sprawę, że od 02.01.2020 czas oczekiwania na przyjęcie odpadów na instalacje może ulec wydłużeniu, prosimy o wyrozumiałość i uwzględnienie tego faktu dla dobra dalszej współpracy.

 

*jeżeli do 01.01.2020 nie zostanie podane przez ministerstwo ochrony środowiska inne stanowisko

 PODSUMOWANIE KONKURSU
,, ZBIERAJ NIE WYRZUCAJ’’

 

 

Zakończyła się I Edycja Konkursu na zbiórkę zużytych baterii „ Zbieraj nie wyrzucaj”, zorganizowanym przez Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. W konkursie wzięły udział kołobrzeskie szkoły podstawowe oraz przedszkola z terenu miasta Kołobrzeg.

W okresie trwania konkursu zebrano ogółem 4367,4 kg baterii, szkoły podstawowe zebrały- 2920 kg, przedszkola- 1447,4 kg zużytych baterii.

Wszystkim zaangażowanym w zbiórkę wybranych odpadów serdecznie dziękujemy.

 

LAUREACI
I EDYCJI KONKURSU „ZBIERAJ NIE WYRZUCAJ”

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE

 

L. p.

 

Nazwa placówki

Ilość zebranych baterii w kg w przeliczeniu na jedno dziecko

1.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. kpt. ż.w. Konstantego Maciejewicza

2,12 kg

2.

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zjednoczonej Europy

1,12 kg

3.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marynarzy Polskich

0,74 kg

4.

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka

0,64 kg

5.

Szkoła Podstawowa nr 9

0,55 kg

6.

 

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II

0,46 kg

7.

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego

0,29 kg

8.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego;

 

0,19 kg

 

 

 

KATEGORIA PRZEDSZKOLA

 

 

L.p.

 

Nazwa placówki

Ilość zebranych baterii w kg w przeliczeniu na jedno dziecko

1.

 

Przedszkole Miejskie nr 3 im. Marii Montessorii

6,28 kg

2.

Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy

2,63 kg

3.

Przedszkole Miejskie nr 7

0,63 kg

4.

Przedszkole Miejskie nr 2 im. Wandy Chotomskiej

0,38 kg

5.

Przedszkole Miejskie nr 10

0,36 kg

6.

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 5

0,28 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu ZBIERAJ NIE WYRZUCAJ

Treść regulaminu do pobrania TUTAJ

                                                  

loading...