Pracownicy Zakładu Drogowego są bardzo dobrze przygotowani do wykonywania różnego rodzaju prac drogowych. Zatrudniamy doświadczonych brukarzy z długoletnim stażem, rozkładaczy masy asfaltowej, specjalistów od oznakowania poziomego i pionowego, kierowców ciągników kołowych oraz operatora koparko - ładowarki.

Zakład Drogowy realizuje następujący zakres prac:

  • budowa oraz remonty nawierzchni dróg, chodników, placów, parkingów oraz ciągów pieszo - jezdnych
  • bieżące utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, oraz nawierzchni asfaltowych pasów drogowych
  • znakowanie poziome i pionowe dróg, czyli malowanie pasów, kopert parkingowych oraz montaż znaków drogowych
  • bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników po awariach sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych oraz cieplnych