Zarządzenie nr 17/2022
Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.
z dnia 27.12.2022 r.
w sprawie: cen za wywóz i zagospodarowanie odpadów oraz innych usług świadczonych przez Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.

ZARZĄDZENIE