Kierownictwo zakładu:

  • Jan Gobosz - kierownik
    tel.: 603 660 726
     
  • Jacek Dylawerski - z-ca kierownika
    tel.: 607 683 591