Kierownictwo zakładu:

  • Kierownik
    tel.: 603 660 726
     
  • Z-ca kierownika
    tel.: 607 683 591