Zakres usług

Świadczymy usługi odbioru i wywozu odpadów komunalnych na obszarze sześciu gmin:

 • Gmina Miasto Kołobrzeg
 • Gmina Kołobrzeg
 • Gmina Ustronie Morskie
 • Gmina Gościno
 • Gmina Siemyśl
 • Gmina Dygowo

Odbieramy odpady zarówno z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami (w ramach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) jak i z nieruchomości nie objętych systemem (na podstawie umów indywidualnych).

W zakres naszych usług wchodzi odbiór odpadów:

 • zmieszanych
 • segregowanych
 • budowlano-remontowych
 • wielkogabarytowych
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

oraz innych, takich jak:

 • baterie
 • leki
 • świetlówki
 • odpady biodegradowalne stałe
 • części pochodzące z demontażu pojazdów
 • zużyte opony

Do Państwa dyspozycji posiadamy pojemniki dostosowane do rodzaju odbieranych odpadów:

 • standardowe o pojemności 80, 120, 240 oraz 1100 litrów
 • kontenery KP-7 oraz KP-14
 • "dzwony" na szkło oraz PET


Istnieje również możliwość odbioru odpadów z pojemników należących do klienta. Możecie Państwo zlecić również odbiór odpadów wielkogabarytowych (meble, wykładziny itp.) oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (telewizory, pralki, komputery itp.) wraz z załadunkiem ręcznym.

Utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg gminnych w Kołobrzegu

W ramach naszej działalności świadczymy także usługę całorocznego utrzymania czystości w pasach drogowych dróg gminnych w mieście Kołobrzeg (nie dotyczy dróg krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych).

Całoroczne utrzymanie czystości polega przede wszystkim na oczyszczaniu ręcznym i mechanicznym powierzchni jezdni oraz chodników a także na Zimowym Utrzymaniu Dróg.

W naszej ofercie posiadamy również usługę mechanicznego oczyszczania nawierzchni (ulic, placów, parkingów itp.)

Gminny system gospodarki odpadami

Świadczymy usługę odbioru odpadów z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami. Po złożeniu przez właściciela nieruchomości deklaracji o sposobie gospodarowania odpadami w odpowiednim Urzędzie Gminy i wyposażeniu nieruchomości w odpowiednie pojemniki odpady odbierane są przez nas w oparciu o obowiązujący harmonogram (link do podstrony gdzie znajduje się 6 linków, każdy przekierowuje na stronę z harmonogramem odpowiedniej gminy).

Odpady odbierane są w zależności od zadeklarowanego sposobu:

 • zmieszane
 • segregowane

W razie konieczności złożenia nowej deklaracji (np. zakup nieruchomości, budowa domu itp.), zmiany lub zakończenia złożonej deklaracji właściciel nieruchomości powinien zwrócić się do odpowiedniego Urzędu Gminy (link do podstrony gdzie znajduje się 6 linków, każdy przekierowuje na stronę z kontaktem do osób zajmujących się gospodarką odpadami).

Do pobrania

Zlecenie usługi w kontenerze KP-7 ...

Dokumenty niezbędne przy składaniu zlecenia usługi lub przy zawieraniu umowy:

 • osoba fizyczna:
  • dowód osobisty;
  • aktualna kopia informacji o przyjęciu deklaracji dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dot. mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg oraz Gminy Kołobrzeg w przypadku zlecenia w ramach tzw. PSZOK)

 • działalność gospodarcza:
  • NIP
  • REGON
  • odpis KRS lub wpis do CEIDG (nie dotyczy stałych klientów).

Wymiary standardowych pojemników na odpady komunalne

Pojemność 120 L
Pojemność 120 L
Pojemność 240 L
Pojemność 240 L
Pojemność 1100 L
Pojemność 1100 L