Instalacja komunalna MBP została wybudowana w 1993 roku. Rozruch jej nastąpił we wrześniu, zaś oddanie do eksploatacji w grudniu 1993 roku. Od tego czasu instalacja pracuje w systemie Dano pracującym na bazie urządzeń firmy "Makrum" w Bydgoszczy. W roku 1997 Spółka we własnym zakresie dobudowała i zorganizowała linię ręcznej segregacji odpadów.


Instalacja komunalna MBP spełnia kluczową rolę w gospodarce odpadami w regionie powiatu kołobrzeskiego. Instalacja jest przeznaczona do odzysku surowców (tj. tworzywa sztucznego, stłuczki szklanej, złomu stalowego oraz złomu aluminiowego) oraz do unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez kompostowanie i odzysk materii organicznej w postaci kompostu. Instalacja komunalna MBP pracuje w ruchu ciągłym i przerabia odpady pochodzące z terenu powiatu kołobrzeskiego (gmina miasto Kołobrzeg, gmina Kołobrzeg, gmina Gościno, Dygowo, Ustronie Morskie, Siemyśl, Karlino).


Zakres działalności

 1. Przyjmowanie od firm mających pozwolenie zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z terenu powiatu kołobrzeskiego (gmina miasto Kołobrzeg, gmina Kołobrzeg, gmina Gościno, Dygowo, Ustronie Morskie, Siemyśl, Karlino)
 2. Przyjmowanie od firm i osób prywatnych odpadów budowlanych (zmieszanych i segregowanych ) oraz odpadów wielkogabarytowych i pozostałych zgodnie z cennikiem.
 3. Prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla miasta Kołobrzeg oraz gminy Kołobrzeg
 4. Obsługa ręcznej linii sortowniczej zmieszanych odpadów komunalnych i opakowaniowych
 5. Konfekcjonowanie i magazynowanie surowców zbieranych selektywnie w celu przekazania do film recyklingowych
 6. Wytwarzanie zgodnie z technologią kompostu (nie odpowiadający wymaganiom)-zgodnie z ustawą do wykorzystania w biologicznej rekultywacji składowisk lub jej części.
 7. Prowadzenie pełnej ewidencji ilościowej i jakościowej odpadów przyjmowanych i odpadów przekazywanych do recyklingu
 8. Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej odpadów.
 9. Prowadzenie konkursów edukacyjnych, happeningów oraz innych działań edukacyjnych we współpracy z Urzędem Miasta oraz mediami lokalnymi.
 10. Reprezentowanie firmy na ogólnopolskich konkursach ekologicznych:
  • 2007 rok - wyróżnienie w ilości zebranego i poddanego odzyskowi odpadów z tworzywa sztucznego w konkursie o Puchar Recyklingu organizowanego przez "Przegląd Komunalny"
  • 2008 rok - wyróżnienie w ilości zebranego i poddanego odzyskowi odpadów ze szkła w konkursie o Puchar Recyklingu organizowanego przez "Przegląd Komunalny"
  • 2012 rok - Statuetka "srebna puszka" główna nagroda konkursu ekologicznego o Puchar Recyklingu organizowanego przez "Przegląd Komunalny". Nagroda została przyznana w zakresie odzysku i ilości przekazanej do recyklingu puszek aluminiowych w kategorii do 100 tys. mieszkańców
  • 2013 rok - Statuetka "szklana statuetka" główna nagroda konkursu ekologicznego o Puchar Recyklingu organizowanego przez "Przegląd Komunalny". Oprócz statuetki MZZDIOŚ otrzymał nagrodę w wysokości 5 tys. złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nagroda została przyznana w zakresie odzysku i ilości przekazanej do recyklingu stłuczki szklanej w kategorii do 100 tys. mieszkańców

Patronat Honorowy nad wszystkimi konkursami sprawuje Minister Środowiska, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polska Izba Ekologii.