Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Gminy Kołobrzeg  
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Gminy Miasto Kołobrzeg