Zakład Zieleni świadczy usługi w zakresie pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni, m.in.:

  • utrzymania czystości i porządku na terenach zieleni
  • utrzymania czystości i porządku w pasie technicznym plaży
  • sadzenia, pielęgnacji i wycinki drzew oraz krzewów
  • koszenia terenów zieleni
  • zakładania trawników z siewu i z rolki
  • pielęgnacji trawników (koszenie, nawożenie, regeneracja)
  • zakładania, obsadzania, pielęgnacji kwietników sezonowych