Zakład Zieleni świadczy usługi w zakresie prac porządkowych  oraz pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni, m.in.:

  • utrzymania czystości i porządku na terenach zieleni
  • utrzymania czystości i porządku w pasie technicznym plaży
  • sadzenia, pielęgnacji i wycinki drzew oraz krzewów
  • koszenia terenów zieleni
  • zakładania trawników z siewu i z rolki
  • pielęgnacji trawników (koszenie, nawożenie, regeneracja)
  • zakładania, obsadzania, pielęgnacji rabat kwiatowych
  • utrzymania czystości w pasach drogowych dróg gminnych w Kołobrzegu wraz z zimowym utrzymaniem