WYTYCZNE DLA KLIENTÓW TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. TRZEBIATOWSKIEJ

 

Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. informuje o wytycznych obowiązujących klientów targowiska miejskiego przy ul. Trzebiatowskiej.

 

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa należy zachować szczególne środki ostrożności i wdrożyć następujące działania: 

  1. Należy zachować maksymalną ilość klientów na 1 punkt handlowy. 3 osoby na 1 punkt handlowy. 
  1. Należy zachować odstęp pomiędzy klientami. Minimum 2 m. odstępu pomiędzy osobami. 
  1. Należy stosować właściwą higienę rąk. Środki do dezynfekcji rąk dostępne są na targowisku. 
  1. Należy używać rękawiczek jednorazowych. 
  1. Zaleca się używanie maseczek ochronnych. 
  1. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń zarządcy targowiska, który ma
    w obowiązku egzekwować od handlujących i klientów stosowanie się do wskazanych wytycznych.

 Z poważaniem

 

Zenon Malinowski

Prezes Zarządu

Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony

Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.

loading...