Zawiadomienie

Z dniem 1.01.2022 r. zostanie zlikwidowany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy ulicy 6 Dywizji Piechoty 60 w Kołobrzegu na terenie bazy Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska, ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg.

W dalszym ciągu do dyspozycji mieszkańców pozostanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Korzyścienku przy ul. Wpólnej 1, 78-132 Grzybowo.

 

Za utrudnienia przepraszamy

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.

78- 100 Kołobrzeg, ul. 6 Dywizji Piechoty 60

 

 

loading...