Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021. poz. 1899 t.j. z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213)

 
ZARZĄD MIEJSKIEGO ZAKŁADU ZIELENI, DRÓG I OCHRONY ŚRODOWISKA W KOŁOBRZEGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Kołobrzegu

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w linku: OGŁOSZENIE O PRZETARGU

loading...