Kierownik Instalacji Komunalnej MBP w Korzyścienku zawiadamia, iż na terenie Instalacji Komunalnej MBP w Korzyścienku realizowana jest inwestycja budowlana.

W konsekwencji realizowanych obecnie prac budowlanych, silnie ograniczona została przestrzeń Instalacji do tymczasowego gromadzenia i magazynowania odpadów. Stąd zwracamy uwagę klientów Instalacji oraz Punków Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, prowadzonych dla mieszkańców Kołobrzegu i Gminy Kołobrzeg, na konieczność zachowania szczególnej ostrożności oraz unikania brawury podczas pobytu na terenie instalacji. Prosimy, aby w okresie trwającej inwestycji, do Instalacji Komunalnej MBP w Korzyścienku, do zagospodarowania przekazywać jedynie te odpady, których nie można tymczasowo przechować w pomieszczeniach gospodarczych lub korzystać z usług innych podmiotów, prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami.

loading...