STATUS PRAWNY


Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Sądzie Gospodarczym - Sekcji Rejestrowej w Koszalinie w rejestrze H dziale B pod numerem 1294 w dniu 1.10.1993 roku.

  • Sąd Rejestrowy - Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
  • Numer KRS: 0000193998
  • NIP: 671-00-11-192
  • REGON: 330256540