Prezydent Miasta Kołobrzeg, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce komunalnej z dn. 20 grudnia 1996 roku (Dz.U. Nr 9, z 1997 r., poz. 43 z późn. zm.) w spółkach prawa handlowego, pełni funkcję zgromadzenia wspólników.

ZARZĄD SPÓŁKI

mgr inż. Jacek Kurzaj - Prezes Zarządu


RADA NADZORCZA

  • Ferdzyn Grzegorz - przewodniczący
  • Łukasz Chruściel - wiceprzewodniczący
  • Radosław Klukaczewski - członek
  • Mariusz Wilczyński - członek
  • Krzysztof Garbalski - członek